Opublikowany: 20/02/2020

WARTOŚĆ DLA PACJENTA – BUDOWA STRATEGII OPTYMALIZACJI TERAPII CHORÓB REUMATYCZNYCH

Aktualnosci_985x69020.png

Model opieki medycznej skoncentrowany na pacjencie stanowi jedno z podejść często uwzględnianych w badaniach naukowych. Celem pracy było przedstawienie ewolucji systemów opieki zdrowotnej w kierunku traktowania pacjenta jako najważniejszego i ostatecznego beneficjenta. Opisywany model wymaga pełnego obustronnego zaangażowania, otwartości w dyskusji oraz wspólnej, symultanicznej wymiany informacji. Taki sposób komunikacji poprawia zdrowie emocjonalne pacjenta, obniża poziom żalu przy niewłaściwej decyzji, pomaga utrzymać zalecany reżim leczenia, pozwala lepiej kontrolować ból i ma wpływ na ogólne wyniki leczenia. Zatem poprawa zaangażowania chorego w proces leczenia wydaje się zasadnicza. Tutaj, istotną rolę odgrywają firmy farmaceutyczne podejmujące działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w zakresie edukacji, badań naukowych i profilaktyki. Aktywności pro-pacjenckie są także nakierowane na umacniania świadomości i zaangażowania chorego, pozytywnie wpływają na kształtowanie poczucia odpowiedzialności, motywacji i pozytywnego nastawienia. W artykule przedstawiono, jak działania CSR kształtują wartość dla pacjenta i wspierają całościowo proces zmagania się z chorobą.