forumreumatologiczne.pl - katalog czasopism

Forum Reumatologiczne - Edukacja

"Forum Reumatologiczne – Edukacja" to oficjalne czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, służące poszerzaniu praktycznej wiedzy z zakresu reumatologii i chorób pokrewnych. Do podstawowych działów czasopisma należą: reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloartropatie, choroby układowe tkanki łącznej, choroby wywołane przez kryształy, choroby metaboliczne kości, choroba zwyrodnieniowa stawów i zespoły bólowe tkanek miękkich, choroby reumatyczne wieku rozwojowego.

Rheumatology Forum

"Rheumatology Forum" (formerly "Forum Reumatologiczne" ISSN: 2450-3088, e-ISSN: 2451-1145) is the official educational and scientific journal of the Polish Society of Rheumatology, serving to expand practical knowledge in the field of rheumatology and related diseases. The main sections of the journal include rheumatoid arthritis, spondyloarthropathies, systemic connective tissue diseases, diseases caused by crystals, metabolic bone diseases, osteoarthritis and soft tissue pain syndromes, rheumatic diseases of developmental age.